اسفند 14, 1402

هری‌کاتور

ده‌کده‌‌ای کوچک از کاریکاتور و روزنامه‌نگاری

haricature

روزنامه‌نگاری/عشق کاریکاتوربازی، گریزان از خود!‌ پناه‌جویی ابدی!‌